Divendres 19 juliol, 2024 català   |   castellano

Més de 975.000 vehicles s’avariaran a Espanya aquest estiu i necessitaran assistència mecànica

Dijous 23 juliol, 2009

Assistència | Serveis

 • Un 43,3% de les avaries es produeixen per fallades en el sistema elèctric. La bateria és la principal causa de les assistències.
 • Aquest estiu cada dia 15.435 conductors espanyols patiran avaries en el seu vehicle
 • Els dies 3, 17 i 31 d’agost es preveu que es concentrin el major número d’assistències

El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya, amb més d’1.100.000 socis, ha estudiat les característiques de les assistències en carretera durant juliol i agost, mesos on es concentra el major número de serveis de l’any.  La Direcció d’Assistència Mecànica i en Viatge del RACC, a partir d’una mostra de quasi un milió d’assistències gestionades durant el 2008, també ha realitzat una estimació del comportament del parc nacional de vehicles per aquest estiu, en què es preveu que més de 975.000 vehicles necessitin assistència mecànica.

Dels 5 milions d’assistències mecàniques que es realitzen cada any a Espanya, un 65% requereixen d’un servei de remolc en grua i un 35% es reparen a la carretera, a diferència d’altres països europeus, com Alemanya, Anglaterra, Holanda o Àustria, on la proporció és inversa, amb un 65% dels vehicles reparats in situ.

A Espanya, que compta amb un parc de 24.646.183 vehicles(1), cada dia més de 14.000 conductors sol·liciten serveis d’assistència, el que significa que cada hora 585 vehicles de mitjana són atesos en carretera (vies de zona urbana i  interurbana). Durant els mesos de juliol i agost, es preveu que uns 975.000 vehicles a nivell nacional necessitin una assistència en carretera, que representa una mitjana de 15.435 vehicles al dia. Del total d’assistències a països europeus, el 30% es realitzen durant el mes d’agost.

La primera causa de les avaries és el sistema elèctric general, en el 43% dels casos i el 32% d’aquestes avaries es deuen a problemes amb la bateria. A l’estiu aquest tipus d’incidències augmenta per les altes temperatures, l’escalfament del motor i el major consum elèctric.

Estudi RACC sobre les avaries a l’estiu

Tipologia de les avaries

 • La primera causa d’avaries és el sistema elèctric general del vehicle, en un 43% dels casos. El 32% de les avaries es deuen a problemes amb la bateria i d’aquestes el 38% es produeixen per distraccions dels conductors.
 • En segon lloc, amb el 15,9% es troben els components mecànics del motor (cadena de distribució, bomba d’oli, etc…). Les rodes, amb el 12,7% de les incidències es situen en tercer lloc.
 • El 65,9% de les assistències es presten a turismes, seguides dels tot terreny (8,2%) i els monovolums (7,5%).
 • La majoria d’assistències les sol·liciten els homes, en un 71%, coincidint  amb la major proporció de conductors homes. La franja d’edat en què els homes demanen més assistències és la de 50 a 65 anys, en un 25%, mentre que en el cas de les dones es situa a la franja de 40 a 50 anys (28%).

Freqüència i localització a l’estiu

 • Juliol i agost són els mesos amb més avaries de tot l’any. A Espanya, aproximadament 975.000 vehicles necessitaran assistència mecànica en carretera durant aquests mesos. El mes de juliol es realitzaran 495.000 serveis i 480.000 a l’agost.
 • Una mitjana de 15.435 vehicles patiran avaries a la carretera (zona urbana i interurbana). Es preveu que els dies més conflictius siguin el 3, el 17 i el 31 d’agost.
 • El dilluns és el dia de la setmana que es sol·liciten més assistències amb el 20% del total de la setmana. La majoria es concentren entre les 8 i les 11 del matí (30%) i les 16,30h i les 18,30h.
 • El 80 % de les assistències es produeixen en trajectes urbans i el 20% en vies interurbanes. Les avaries en zones urbanes continuen sent elevades perquè s’hi afegeixen les que es produeixen a nuclis turístics.
 • El 30% de les assistències a l’estranger es realitzen a l’agost. Es preveu que aquest estiu es donin 75.000 serveis a tota Europa.

Recomanacions

Per contractar un servei d’assistència

 • Contractar l’assistència amb una empresa que cobreixi també l’assistència a la persona, independentment del vehicle amb què circuli.
 • És millor contractar una assistència que disposi de flota equipada per resoldre l’avaria en el mateix lloc de l’incident i així poder continuar el viatge.
 • Informar-se si l’àmbit territorial de la cobertura és des del quilòmetre 0 i quins països inclou.
 • Confirmar si existeixen limitacions econòmiques o de quilometratge per remolcar el vehicle fins el taller triat.
 • Verificar el tipus de vehicles que queden coberts, turismes, motocicletes, ciclomotors, remolcs, caravanes, etc…
 • Revisar si es cobreixen incidents com punxades, problemes amb la bateria, proveïment de combustible o l’extracció del vehicle en el cas de trobar-se fora de la carretera.
 • Pel fet de tractar-se d’un servei d’urgència, és important informar-se si l’empresa contractada ofereix assistència 24 hores.

Abans d’iniciar el viatge

 • Realitzar una revisió l’any, especialment abans d’iniciar un viatge de llarg recorregut
 • Comprovar que es porten al vehicle tots els elements de seguretat obligatoris en cas d’avaria: armilla de seguretat, triangles de senyalització, caixa d’eines i llums de recanvi.
 • Durant el viatge, parar atenció a qualsevol indicació del quadre d’instruments que adverteixi sobre problemes mecànics.
 • En cas d’avaria, abans de sol·licitar ajuda, estacionar el vehicle en un indret segur per la circulació, posar-se l’armilla de seguretat i col·locar els triangles de senyalització a una distància de 50 metres del vehicle.

 

(1) Turismes i motocicletes 2008. Font DGT