Dilluns 24 juny, 2024 català   |   castellano

La N-340, la N-II i la C-55, les carreteres catalanes on es poden reduir més les víctimes d’accident de trànsit

Dijous 17 juliol, 2014

Mobilitat i medi ambient | Seguretat viària

El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya, amb gairebé un milió de socis, presenta un informe sobre la xarxa viària catalana i analitzat sota el protocol iRAP (International Road Assessment Programme), que té un enfocament relacionat amb la prevenció de riscos abans que es produeixi l’accident de trànsit.D’aquesta manera, ja no és només possible plantejar una gestió de la seguretat viària sota criteris reactius (actuar en funció d’on han ocorregut els accidents), sinó que cal actuar en funció dels riscos detectats, abans que es produeixi l’accident de trànsit. L’objectiu d’aquest estudi és impulsar millores a la xarxa principal de carreteres de Catalunya (5.000 Km) sota uns criteris de màxim retorn (en vides salvades) al mínim cost. Per aconseguir-ho es proposa un llistat d’esquemes de millora de la seguretat viària centrats en el manteniment de la infraestructura. Així, el projecte iRAP també és una oportunitat única de participació i corresponsabilització de la societat civil en una tasca que sovint únicament competeix amb l’Administració