Divendres 19 juliol, 2024 català   |   castellano

Turistes de 38 països coincideixen que la seguretat ha estat el factor més important en l’elecció de la destinació de vacances

Divendres 25 setembre, 2009

RACC Travel | Serveis

 • La globalització arriba també als viatges, els viatgers de gairebé tots els països coincideixen en les seves preferències
 • La bellesa dels indrets naturals i la qualitat de l’allotjament són altres factors més ben valorats pels turistes
 • Els espanyols concedeixen una importància especial a la qualitat de les platges i de l’aigua del mar
 • El percentatge més gran de viatgers (31,5%) passa les vacances al sud d’Europa i la majoria de turistes que visita Espanya ho fa pel clima

 

La Federació Internacional de l’Automòbil (FIA), que representa més de 100 milions de consumidors d’arreu del món, ha dut a terme la seva primera enquesta a nivell mundial (iTest) per a conèixer els factors que han incidit en els turistes a l’hora d’escollir la destinació de les vacances.

L’enquesta –coordinada pels automòbil i touring clubs ADAC, ANWB i RACC– ha recollit l’opinió de més de 9.000 persones, s’ha fet en 33 idiomes i ha comptat amb la col·laboració de 46 automòbil clubs de la FIA, de 38 països diferents. La possibilitat d’obtenir l’opinió de turistes de països tan variats com el Japó, Portugal, Nova Zelanda, Islàndia o Sud-àfrica permet analitzar els hàbits de viatgers de cultures molt diferents.

L’enquesta posa de manifest que la globalització també s’està produint en el sector dels viatges. La majoria de turistes enquestats afirma que ha prioritzat la seguretat, el clima, la qualitat de l’allotjament i l’existència d’indrets de bellesa natural a l’hora de triar la destinació per a les vacances.

Els turistes de tots els països estan d’acord que la sensació general de seguretat ha estat el factor més important en l’elecció del país que han visitat. La inseguretat, per motius de delinqüència, perill de catàstrofes naturals, riscos sanitaris o terrorisme, esdevé, doncs, el motiu principal per a descartar una destinació.

Amb la finalitat de facilitar l’anàlisi i la presentació de resultats, la interpretació de l’enquesta s’ha dividit en les regions següents:

 • Europa nord: Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Noruega, Suècia i el Regne Unit.
 • Europa sud: Bòsnia Hercegovina, Croàcia, Grècia, Itàlia, Portugal, Sèrbia, Eslovènia i Espanya.
 • Europa oest: Àustria, França, Alemanya, Luxemburg, Holanda i Suïssa.
 • Europa est: República Txeca, Hongria, Romania i Eslovènia. 
 • Àfrica: Algèria i Sud-àfrica.
 • Oceania: Austràlia i Nova Zelanda.
 • Àsia oriental: Turquia, Israel, Líban i Iemen.
 • Àsia central i occidental: Japó, Xina, Índia i Malàisia.

 

 

RESULTATS MUNDIALS:

1. FACTORS PRINCIPALS EN L’ELECCIÓ DE LA DESTINACIÓ

 • La sensació general de seguretat és el factor més valorat a l’hora de triar la destinació de vacances, amb una puntuació de 8,5 sobre 10.
 • Els altres factors més destacats són la qualitat de l’allotjament (8,2) i l’existència d’indrets naturals atractius (8,0).
 • En canvi, els aspectes menys valorats són la disponibilitat d’instal·lacions esportives (4,8) i la vida nocturna (4,9), malgrat que aquest darrer factor està més valorat entre els viatgers més joves (de 18 a 30 anys).
 • Els turistes de 18 a 45 anys donen més importància a les activitats esportives i d’aventura, mentre que els més grans de 46 anys destaquen la possibilitat de viatjar amb el seu mitjà de transport preferit i les instal·lacions mèdiques.
 • Entre els aspectes més valorats pels turistes destaquen els relacionats amb els atractius naturals del país de destinació (existència d’indrets naturals de gran bellesa o qualitat de les platges i les zones de bany), per davant de la gastronomia o altres atraccions turístiques.
 • Quant a les opcions de mobilitat, obtenen una valoració significativament més elevada la possibilitat de viatjar en el mitjà de transport preferit (7,7) i el preu d’aquest desplaçament (7,7), que les alternatives de mobilitat interna al país de destinació: la qualitat de la xarxa viària (6,6) i la disponibilitat de transport públic (6,1).

2. HÀBITS TURÍSTICS
L’enquesta iTest, realitzada a turistes de països d’arreu del món, amb costums socials i culturals molt diferents, també permet de conèixer alguns aspectes relacionats amb els hàbits de viatge al voltant del món:

 • El percentatge més gran de viatgers va passar les últimes vacances a destinacions del sud d’Europa (31,5%); principalment, a Itàlia (8,5%) i Espanya (8,4%). Altres destinacions principals són França (7,1%), el Japó (6,2%), Grècia (5,9%), els Estats Units (5%), Croàcia (4,9%), Àustria (3,3%), Austràlia (3,3%) i Alemanya (3,3%).
 • La majoria dels turistes van viatjar a països del propi continent. El sud d’Europa és la regió de destinació més freqüent entre els viatgers europeus, mentre que els turistes de l’Àsia central i oriental, Oceania, Àfrica i l’Àsia occidental viatgen sobretot a destinacions de les seves regions respectives. L’exemple més clar és el Japó: el 70,2% dels enquestats japonesos va passar les últimes vacances a l’Àsia central i oriental; més de la meitat, al seu país.
 • Els enquestats més joves (de 18 a 30 anys) van viatjar en un major percentatge a destinacions fora d’Europa, en comparació amb els enquestats de més edat.
  Els dos mitjans de transport més habituals per a arribar a la destinació de vacances són el cotxe i l’avió, tot i que hi ha diferències significatives segons l’origen dels viatgers i la destinació. Els europeus de l’est viatgen més en cotxe i autobús, mentre que l’ús del tren és més elevat a l’Àsia central i oriental.
 • El 48,4% dels viatgers van passar les últimes vacances en parella i el 73,7% van viatjar recentment amb una parella o amb la parella i els fills. Els europeus del sud viatgen més en grup (amb nens o sense), comparat amb els enquestats d’altres regions.

RECOMANACIONS
A partir dels resultats d’iTest i de les aportacions dels clubs participants en l’enquesta, la FIA, com a organització de protecció al turista, recomana a les administracions que prenguin mesures per a millorar els factors més valorats pels turistes:

 • Informar adequadament els turistes de les zones de més risc i extremar la vigilància en aquestes àrees.
 • Atendre adequadament les reclamacions dels turistes, en aspectes com la qualitat dels allotjaments, els possibles abusos de comerços turístics, robatoris, etc.
 • Establir protocols d’informació i evacuació en casos de catàstrofe o risc sanitari comuns per a tots els països.
 • Disposar d’oficines d’informació a les àrees de més concentració de turistes.
 • Invertir en la conservació i manteniment de les àrees d’interès natural, com a atracció turística i com a patrimoni natural.

RESULTATS D’ESPANYA:
L’enquesta iTest a nivell espanyol destaca els factors més valorats pels espanyols a l’hora d’escollir la seva destinació de vacances i l’opinió dels turistes que han visitat Espanya.

Les preferències dels turistes espanyols
Els turistes espanyols coincideixen amb els turistes dels altres països en considerar la seguretat com a motiu principal que influeix en l’elecció de la destinació. En comparació amb la mitjana dels altres països, els espanyols donen més importància a la qualitat de l’aigua del mar i a l’estat de les platges. El clima, l’hospitalitat dels habitants, les instal·lacions mèdiques, la preocupació pel medi ambient, el número d’atraccions turístiques i la qualitat de la xarxa de carreteres són els factors menys importants a l’hora de triar destinació.

Valoració dels turistes que visiten Espanya
El clima és la raó principal que porta als turistes a escollir Espanya com a destinació de vacances. Aquest també és el factor que millor satisfà les expectatives, ja que és el més valorat. Els turistes també concedeixen una valoració alta a la facilitat dels mitjans de transport i infraestructures per arribar a Espanya, així com a la qualitat de l’aigua i de les platges, la seguretat i el menjar i la beguda.

El factor que obté la valoració mitjana més baixa és la preocupació pel medi ambient, amb 6,3 punts sobre 10. Els dos factors menys importants per als turistes que viatgen a Espanya són el transport públic al país de destinació i la disponibilitat d’instal·lacions esportives.

SOBRE LA FIA
La Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) és l’entitat reguladora de l’esport del motor mundial i la federació de les principals organitzacions d’automobilistes del món. Fundada el 1904 i amb seu a París, la FIA és una associació sense ànim de lucre. Reuneix 221 organitzacions d’automobilistes i esportives nacionals de 132 països als cinc continents. Els clubs que en són membres representen més de 100 milions d’automobilistes i les seves famílies.
 
La FIA s’ha dedicat a representar els drets de les organitzacions d’automobilistes i dels usuaris de vehicles arreu del món a través de campanyes i activitats que defenen els seus interessos. En aspectes com la seguretat, la mobilitat, el medi ambient i la legislació per als consumidors, la FIA promou activament els interessos dels automobilistes davant les Nacions Unides, la Unió Europea i a través d’altres organistes internacionals.