Divendres 19 juliol, 2024 català   |   castellano

A Barcelona cada dia hi ha 21 lesionats en accidents de moto

Dimecres 11 novembre, 2009

Mobilitat i medi ambient | Seguretat viària

 • Homes en general, dones d’edat avançada, joves usuaris de ciclomotor, i motoristes de grans cilindrades són perfils amb risc de lesivitat greu
 • Desobeir els semàfor és una pràctica que es fa relativament poc, però acumula accidents greus
 • S’estima que l’accidentalitat de moto/ciclomotors comporta un cost econòmic de 184 milions d’euros anuals a Barcelona

 

El RACC, entitat líder en l’àmbit de la mobilitat a Espanya amb 1.100.000 socis, seguint amb la seva línia de fomentar una mobilitat segura i sostenible, i de vetllar per la defensa dels interessos dels usuaris, presenta, a través de la seva Fundació i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i la FIA Foundation, l’estudi “Seguretat dels vehicles de dues rodes a motor a la ciutat de Barcelona”, que analitza la situació d’aquest mitjà de transport amb l’objectiu de generar indicadors; estructurar els factors de l’accidentalitat dels vehicles de dues rodes a motor; identificar els principals grups i pràctiques de risc i generar un coneixement expert que permeti modelar, amb dades objectives, els missatges d’una campanya de seguretat per als motoristes.

Metodologia de treball

La ciutat de Barcelona s’ha caracteritzat per tenir una composició de trànsit diferent a qualsevol altra gran ciutat europea, a excepció de Roma. Aquesta especificitat ha facilitat durant dècades que Barcelona tingui uns índexs de congestió més baixos que altres àrees urbanes de les mateixes dimensions.

L’estudi s’ha estructurat en 3 vies d’investigació diferenciades:

 • Anàlisi de la base de dades d’accidents de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) 2002-2007
 • Estudi de camp sobre perfils i pràctiques de risc
 • Enquesta a 750 motociclistes sobre hàbits de conducció

 

Perfil del motorista de Barcelona

 • A la ciutat de Barcelona, circulen en motos/motocicletes un 63,8% d’homes enfront d’un 36,2% de dones, sent el grup d’edat de 35 a 49 anys el més nombrós.
 • La mitjana d’experiència en la conducció és de 13,8 anys (un 48,4% amb més de 10 anys d’experiència i un 20,2% amb menys de 2 anys)
 • Un 76,2% de motoristes porten casc integral que proporciona la màxima seguretat, en confrontació amb el casc obert o jet
 • L’antiguitat dels vehicles és de 5,4 anys, sent les de major cilindrada les més antigues: 500 cc 6,4 anys de mitjana
 • La mobilitat obligada és el principal motiu d’ús de motos/motocicletes
 • Entre el 2004 i el 2007 el nombre d’usuaris de motocicletes de 50 a 125 cc s’ha duplicat amb la irrupció dels usuaris amb llicència B i 3 anys d’experiència

 

Accidentalitat de vehicles de 2 rodes a motor a Barcelona

L’anàlisi estadística ha estat possible gràcies a la col·laboració de les bases de dades de la Guàrdia Urbana de Barcelona que disposa de més de 175.000 expedients detallats entre el 2002 i el 2007.

 • Anualment es registren 7.700 víctimes de moto per 3.200 de cotxes
 • El risc de lesions greus o mortals anant en moto és 8 vegades el risc d’anar en cotxe
 • El 70% de les víctimes són homes. Ells tenen el doble de probabilitats de patir accidents greus que no pas les dones
 • En xifres absolutes, el 70% dels ferits tenen menys de 35 anys
 • Els ciclomotors presenten un risc semblant al de les motos de gran cilindrada
 • Els usuaris de motos de entre 50 i 125 cc amb permís B+3 presenten unes taxes de risc molt per sobre dels usuaris del mateix tipus que tenen llicència A o A1

 

Causes i zones d’accidentalitat

 • Les causes immediates dels accidents són principalment: gir indegut, no obediència dels semàfors i les distraccions (totes 12% del total), seguit de desobediència d’altres senyals (9%) i canvis de carril mal fets (8%)
 • Com a causes mesurables es detecta l’alcohol a la sang en el 9% de les víctimes lleus, i en un 52% en les víctimes greus
 • L’Eixample acumula 1 de cada 3 accidents de vehicles de 2 rodes a motor

 

Accidentalitat: perfils amb més accidents

A part dels col·lectius de major de major taxa de risc per 100.000 conductors, hi ha uns perfils que acumulen un elevat nombre d’accidents.

Cost de l’accidentalitat

 • Només l’any 2007, el cost econòmic associat als accidents de motos i motocicletes ascendia a més de 180 milions d’euros.
 • El cost inclou els serveis d’emergències, els costos sanitaris i de rehabilitació, els costos de productivitat perduda, i els costos materials.

 

Pràctiques de risc: test de camp

El test de camp ha detectat la freqüència amb què els motoristes fan pràctiques de risc en punts estàtics (zones de concentració d’accidents) i en rutes dinàmiques.

Recomanacions RACC

1. Campanya de seguretat per a motociclistes en entorn urbà

 • Per als col·lectius, districtes i motius identificats en l’estudi, adreçar una campanya de seguretat (incloent l’èmfasi en ús de casc integral)

2. Propostes al sector mobilitat per optimitzar les tasques de prevenció

 • Optimitzar tasques de control i prevenció de la Guàrdia Urbana de Barcelona (p. ex.: drogues i alcohol a Sarrià, punts negres a l’Eixample, etc.) d’acord amb els resultats de l’estudi.

3. Creació d’un grup per a la millora contínua de la infraestructura

 • Millor gestió de les cruïlles, il·luminació, obres, carrils amples, detenció avançada etc. pot aportar una reducció dels accidents més greus.

4. Desenvolupament i ajustament de polítiques de prevenció

 • Detecció i individus amb un alt risc (sancionats) i la seva reeducació
 • Catàleg del permís per punts: semàfors en vermell (amb càmera)
 • Discriminar el cost de les sancions segons els risc de la infracció
 • Formació específica per a ciclomotors i usuaris ‘B+3’

 

SIMULACIONS D’ACCIDENTS DE MOTO