Divendres 24 maig, 2024 català   |   castellano

Consideracions del RACC de la Llei sobre trànsit, ciculació de vehícles a motor i seguretat viària

Dilluns 02 desembre, 2013

Mobilitat i medi ambient | Seguretat viària

El RACC presenta les seves propostes a l’avantprojecte de Llei per al qual es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i que contempla 3 mesures bàsiques:

1. Regulació de les velocitats màximes en vies urbanes i interubanes amb l’objectiu qeu els nous límits es determinin d’acord amb les limitacions que estableixi el Reglament General de Circulació.

2. Regulació de l’ús del casc. S’estableix que l’ús del casc serà, com a mínim obligatori per als conductors i ocupants de les bicicletes menors de 18 anys, a totes les vies i pera a tots els que circulin per les vies interubanes

3. S’incrementa de 500 a 1.000€ la sanció per conducir amb presència de drogues a l’organisme, per conduir amb tases d’alcohol superior a les que reglamentàriament s’estableixin i per negar-se a realitzar les proves per a la seva detecció