Diumenge 26 maig, 2024 català   |   castellano

Tres àrees de descans a l’A-2 i l’AP-7 obtenen la màxima puntuació en seguretat pel transport de mercaderies

Dijous 26 agost, 2010

Mobilitat i medi ambient | Seguretat viària

Suspenen  en seguretat les àrees de Torres Mancha a l’A-4 (Toledo), Belinchón a l’A-3 (Madrid), Amdamur Guarromán (Jaén) i Castillo el Burgo a l’A-231 (León)

Tres àrees de descans a l’A-2 i a l’AP- 7 obtenen la màxima puntuació en seguretat pel transport de mercaderies

  • L’estudi forma part del Projecte Label per a la creació de la primera certificació d’àrees de descans per a transportistes a l’UE
  • Les àrees millor puntuades s’hi troben a l’A-2 a Saragossa (El Navarro), a l’AP-7 a Barcelona (CIM Vallès), a Girona (Padrosa) i en l’AP-1 a Vitòria (Arasur)

El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya, junt amb altres 16 automòbils clubs europeus integrats en el consorci EuroTest, ha analitzat la seguretat i la qualitat dels serveis de 50 àrees de descans per a transportistes a les carreteres d’onze països europeus. L’estudi s’emmarca dins del Projecte Label, una iniciativa de l’UE per a la creació de la primera certificació de qualitat d’àrees de descans per a  transportistes.

L’estudi avalua 8 instal·lacions espanyoles situades en vies principals (autopistes o autovies) utilitzades per al transport internacional de mercaderies. De les vuit àrees de descans analitzades, la meitat aconsegueixen puntuacions molt altes en seguretat i altes i mitjanes en qualitat de servei. La resta presenta notables deficiències en matèria de seguretat. L’estudi revela que algunes àrees de servei per a usuaris comuns s’anuncien com a àrees per a transportistes, oferint exclusivament un espai d’aparcament per a camions, sense disposar de les condicions adequades i específiques per aquest tipus de conductors i amb uns nivells de seguretat baixos.

Les àrees de El Navarro, a l’autovia A-2 (Saragossa), la de Padorsa, a l’AP-7 (Girona – frontera francesa) i la de la Central de Mercaderies “CIM Vallès” també a l’AP-7 (Barcelona), arriben a la màxima puntuació en matèria de seguretat. Aquestes àrees juntament amb la d’Arasur a l’AP-1 (Vitòria), són les millors puntuades al disposar d’òptims sistemes de vigilància i personal per garantir la seguretat.

Les instal·lacions analitzades a l’A-231 (Lleó), a l’A-4 (Jaén), a l’A-3 (Madrid) i a l’A-4 (Toledo) presenten puntuacions molt baixes en seguretat. En la majoria d’aquests casos l’equipament inclou una tanca, il·luminació i càmeres de vigilància, que no solen ser suficients. La falta de control en les entrades i sortides dels camions, la falta de vídeo vigilància, la il·luminació insuficient, així com la inexistència d’espais específics per a l’estacionament de vehicles de transport de mercaderies perilloses, separats de la resta, són els aspectes més penalitzats en aquestes instal·lacions.

El Projecte Label és una iniciativa finançada per la Unió Europea que té com a objectiu crear una certificació que avaluï, identifiqui i faci pública la qualitat de les àrees de descans per a transportistes a través de la classificació en diferents nivells. La creació d’una certificació europea permetrà als usuaris la comparació entre l’àmplia oferta d’àrees de descans i contribuirà a incentivar als operadors a millorar la qualitat de les instal·lacions.

El Projecte Label també inclou el desenvolupament d’una plataforma online (http://www.truckparkinglabel.eu) per a que els transportistes puguin consultar les dades i planificar les seves rutes amb major informació.

Metodologia
Per a l’elaboració de l’estudi s’han realitzat inspecciones in situ en 50 estacions de servei d’onze països europeus (Bèlgica, Bulgària, Holanda, Àustria, Txèquia, Hongria, Gran Bretanya, Itàlia, Espanya, França, Alemanya), entre el 8 i el 23 de desembre de 2009.

S’han analitzat àrees de descans que donen servei a tot tipus de conductors i que s’anuncien com a àrees per a transportistes, amb instal·lacions específiques per a aquests. Per a l’avaluació s’ha desenvolupat un ampli catàleg d’inspecció sobre aspectes de seguretat i qualitat. Per a cada un dels dos apartats s’han establert cinc nivells, podent arribar a un sisè nivell, si les instal·lacions compleixen amb el màxim nivell en els dos apartats.

Recomanacions RACC
Aproximadament tres quartes parts de les mercaderies transportades en Europa per terra ho fan per carretera, a Espanya aquesta xifra se situa al voltant del 95%. Els robatoris en  àrees de servei han causat pèrdues que s’estimen en més de 8.000 milions d’euros, segons la Transported Asset Protection Association, i s’ha posat de manifest una certa sensació d’inseguretat entre transportistes i usuaris particulars en alguns països.

Les àrees de servei juguen un paper clau en el descans dels transportistes que realitzen rutes de llarg recorregut, la qualitat d’aquestes instal·lacions és fonamental per aquest col·lectiu i per a la seguretat general a la xarxa de carreteres. Per aquesta  raó i en base als resultats del Projecte Label, el RACC recomana a les administracions i als operadors:

  • Implementar el més aviat possible el sistema de certificació per a àrees de descans per a transportistes segures a tota Europa
  • Ajustar l’oferta d’àrees de descans per a transportistes al llarg de les autopistes a la demanda existent
  • Promoure àrees de descans protegides contra els robatoris
  • Treballar intensivament en solucions innovadores per a l’optimització de les zones d’aparcament (com per exemple el sistema de guiat per aparcaments que es troba a Aichen en l’autopista A-8 o l’aparcament organitzat en filera a Montabaur a l’A-3)
  • Implantar sistemes d’informació sobre places d’aparcament lliures disponibles a través d’Internet, senyalització, sistemes de navegació o telefonia mòbil
  • Aplicar sistemes de reserva de places d’aparcament per a transportistes
  • Evitar l’augment del preu de les places d’aparcament segures
  • Permetre l’ús legal de les zones per aparcament de cotxes particulars per a transportistes en horari nocturn

El RACC
El RACC, amb mes d’1.000.000 de socis, és l’automòbil club més gran d’Espanya, líder en l’àmbit de la mobilitat. Ofereix assistència mecànica, personal, familiar i medicalitzada urgent. El RACC compta amb una cartera d’assegurances de 903.248 pòlisses, i està presenta en el sector dels viatges. Com a entitat amb vocació de servei a la societat, el RACC treballa en la formació de joves valors de l’esport del motor i organitza tres proves per als mundials: Rallies, F1 i motociclisme. El RACC es preocupa, mobilitza i crea estats d’opinió per millorar la mobilitat i la seguretat vial.